ImageAz ORTT szerint az adó nem biztosítja a mûsorszámok és a nézetek sokszínûségének, a kisebbségi álláspontoknak a megjelenítését.
 
 

 

Az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) szerint az MR2-Petõfi Rádió nem tesz eleget a médiatörvény által a közszolgálati mûsorszolgáltatók számára elõírt követelményeknek. Az ORTT közigazgatási eljárás keretében vizsgálta az adó mûsorát, amihez tanulmányozta a közszolgálati mûsorszolgáltatás tekintetében irányadó európai szabályozási környezetet is, írta a testület közleményében.

A médiatörvény 23. paragrafusának 3. bekezdése kimondja: "A közszolgálati mûsorszolgáltató és a közmûsor-szolgáltató biztosítja a mûsorszámok és a nézetek sokszínûségének, a kisebbségi álláspontoknak a megjelenítését, a mûsorszámok változatosságával gondoskodik a nézõk széles köre, illetve minél több csoportja érdeklõdésének színvonalas kielégítésérõl." AZ ORTT szerint az MR2-Petõfi adása ezeknek a követelményeknek nem felel meg.

A testület a jogsértés megszüntetésére hívta fel a szolgáltatót, abban bízva, hogy "e jelzésértékû hatósági szankciónak" köszönhetõen párbeszéd kezdõdik a közszolgálati adók feladatairól. Egyúttal a Magyar Rádió Közalapítvány Kuratóriumát is megkereste, hogy közösen értelmezzék a törvényben csak kereteiben meghatározott közszolgálati feladatokat.

"Érdeklõdéssel várjuk az írásba foglalt közigazgatási határozatot, mert mi azt még nem kaptuk meg" – nyilatkozta lapunknak a Magyar Rádiót vezetõ Such György. Az elnök szerint a médiatörvény hivatkozott pontja nem egy adót, hanem közszolgálati mûsorszolgáltatót említ. Márpedig a Magyar Rádió a Petõfivel, a Kossuthtal, a Bartókkal, a nemzetiségi mûsorokat sugárzó MR4-gyel, a parlamenti mûsort adó MR5-tel és a regionális MR6-tal rendkívül sokszínû, változatos mûsort kínál.

Az ORTT határozata bíróságon megtámadható. (Médiatörvényünk újabb apró érdekessége egyébként, hogy bár címe szerint a rádiózásról és a televíziózásról szól, az idézett paragrafusban mégis csak nézõket említ, akiknek a kielégítését a Petõfi különben is csak nagy nehézségek árán tudná megoldani.)

(forrás: Index.hu)