ImageA Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) intézkedéseit és a közelmúltban lezajlott konzultációs egyeztetést követõen a magyarországi rádiók, illetve mûsorszórók a jövõben fokozatosan csökkenteni fogják a rádióadások MPX teljesítményét, mert az jelenleg sok esetben messzemenõen meghaladja az elõírtakat.

Az MPX teljesítmény csökkentése mérsékli a szomszédos csatornákon a zavarszintet és egyben a hangosságérzetet is. Amennyiben a rádiók egységesen végrehajtják a csökkentést, akkor az adások hangminõsége jobb lesz és a hallgatók tisztább, valóságosabb hangokkal találkozhatnak.
Az NHH 2008. december 2-án bocsátott ki felhívást felszólítva a rádióengedélyben foglaltaknál nagyobb MPX teljesítménnyel sugárzó mûsorszóró-szolgáltatókat az engedélyszerû állapot helyreállítására. A felhívást azon szolgáltatók kapták meg, akiknél a 2008. november 19-i mérések eltérést mutattak. A mérések és felhívások minden szolgáltatóra kiterjedõen folyamatosan történnek. A felhívás nyomán az Antenna Hungária Zrt. megkereste a vele szerzõdött, érintett stúdiókat, hogy az MPX teljesítmények stúdióoldali beállítása náluk történjen meg, mivel minõségi és mûszaki szempontból is ez a jobb megoldás.

Az érintett rádiókkal az NHH január 8-án konzultációt tartott, melyen a meghívott szolgáltatók képviselõi elfogadták, hogy az elõírást be kell tartani, mivel azt a frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló 35/2004. (XII. 28.) IHM rendelet tartalmazza és az újabban kiadott rádióengedélyekben ennek betartása kiemelten szerepel.

A konzultáción résztvevõ rádiók képviselõi kifejezték abbéli aggályukat, hogy az elõírások betartása számukra versenyhátrányt jelent, ha azokat a kisebb adók nem tartják be, akár a megengedett MPX teljesítmény, akár a csúcslöket túllépésével. Szintén versenyhátrányt jelent ezen rádiók számára, ha a Magyarországgal határos országok hatóságai nem követelik meg a náluk mûködõ adók esetében az elõírások hasonló szintû betartását. Az NHH képviselõje válaszában hangsúlyozta, hogy minden szolgáltató esetében azonosak a követelmények az MPX teljesítmény tekintetében, a rádióengedélyek elõírásait mindenkinek egyformán be kell tartani, amit a hatóság piacfelügyeleti eljárások keretében ellenõriz. Az elõírás nemzetközi szinten is egyértelmû és az NHH lépéseket tett és tesz azért, hogy a szomszédos országok is betartsák az elõírásokat.

Az ellenõrzések szükségessége volt a másik kérdés. Miért most? – hangzott el, – mikor a szabályok betartása eddig sem történt meg. Az NHH képviselõi válaszukban egyértelmûvé tették, hogy a mérések, folyamatos megfigyelések, és a nemzetközi szervezetekben folyó vizsgálatok együtt most jutottak el abba a stádiumba, amikor lépni kellett. A mérési eredmények azt mutatják, hogy az MPX teljesítmények növelése olyan mértékû, amely már semmilyen szinten nem tolerálható és a WGFM (a Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete keretén belül mûködõ spektrumgazdálkodási munkacsoport – Working Group of Frequency Management) állásfoglalása alapján az elõírásokat be kell tartatni. A szolgáltatók állítása, miszerint az MPX teljesítmény növelése nem okoz zavart, nagyon egyoldalú, hiszen az az adások foghatóságát, hallgathatóságát, lényegében az ellátott terület nagyságát befolyásolja.

A mûsorszórók részérõl megjelent Antenna Hungária Zrt. képviselõje elmondta, hogy a cég folyamatos monitoring tevékenysége igazolja, hogy nem felel meg az elõírásoknak az MPX teljesítmény. Ez magánál a mûsorszórónál is limitálható, de ez nem ideális megoldás. Így kérte a stúdiók jelen lévõ képviselõit, hogy a beállításokat stúdióoldalon végezzék el.

A megbeszélés eredményeként létrejött, mindkét oldalról elfogadható kompromisszum szerint az egyeztetésen részt vett stúdiók az MPX teljesítményt visszaveszik. Az NHH január végétõl ellenõrzõ méréseket végez és elsõ lépésként azoknál a mûsorszóróknál indítja meg a piacfelügyeleti eljárást, amelyek 4dB-nél nagyobb MPX teljesítménnyel sugároznak. Ezzel együtt az összes adó mérése és felszólítása megtörténik, és sor kerül ezek ellenõrzõ mérésére is.

A hatóság minden eszközzel, következetesen érvényt fog szerezni az elõírások teljes körû betartásának. Az elsõ félév végén elvégzendõ újabb ellenõrzõ mérések alapján a piacfelügyeleti eljárást második körben a 3dB-nél nagyobb MPX teljesítményû mûsorszórókkal szemben indítja majd meg az NHH. A 0dB-s célértéket a nemzetközi intézkedésekkel összhangban kívánjuk elérni. A megtett lépésekrõl az NHH honlapján keresztül folyamatosan tájékoztatást ad.

(forrás: NHH)