Image2008. õszén néhány "lelkes balek" kisközösségi rádió az alábbi nyilatkozatot bocsátja közzé annak érdekében, hogy elérje a frekvenciamoratórium feloldását és a hazai frekvenciahasználat szabadabbá tételét. A nyilatkozathoz bárki csatlakozhat, aki ebbéli szándékát a mellékelt ûrlapon nevével ellátva kifejezi.

Frekvenciamoratórium helyett a szólás szabadságát!

A Magyar Köztársaság Országgyûlése 2007. december 3-i ülésnapján elfogadta a mûsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV törvény (Dtv.), valamint a rádiózásról és televíziózásról szóló az 1996. évi I. törvény (Rttv.) módosítását. Ennek megfelelõen 2008. január 1-je óta Magyarországon frekvenciamoratórium van, ami azt jelenti, hogy nem indulhatnak új, földfelszíni sugárzású mûsorszórók. Az indoklás szerint a moratórium bevezetésére a digitális átállás miatt lett szükség, ugyanakkor teljesen megindokolatlanul, hiszen a digitális rádiózas elindulása semmilyen technikai módon nem ütközik az FM sáv használatával, minthogy a két technológia egymástól elkülönült frekvenciatartomanyokat használ. Az engedélyek kiadásának korlátozása tehát csak apropóként hozza fel a digitális átállást, általunk nem ismert okból, és így  jelen helyzetben eredménye csupán a szabad véleménnyilvánítás lekorlátozása, míg a digitális mûsorszórás továbbra is szabályozatlan, bevezetése a távoli jövõre tolódott. A moratórium értelmét az adná, ha lezárását követõen változás történne a frekvenciagazdálkodásban, azonban a jelek szerint ez nem lesz így, a várakozásokkal ellentétben az elavulásra ítélt analóg frekvenciák kezelése 2009. január 1-tõl továbbra is a Hatóságok hatásköre lesz. Jelen helyzetben az is megeshet, hogy a moratórium feloldása az új törvénykezés elhúzódása miatt bizonytalan ideig elhúzódik.

Alulírott jelenlegi és jövõbeli mûsorszórók és rádióhallgatók úgy tartjuk, hogy a moratórium fenntartása annak eredménytelensége miatt felesleges, ezért annak feloldásáig egy javaslattal állunk elõ: a leáldozó analóg FM frekvenciatartomány váljék szabadon használhatóvá, a benne mûködõ mûsorszórók kizárólag bejelentési és zavarmentességi kötelezettséggel bírjanak. A moratórium ezzel pedig – épp önmaga által – szûnjék meg. Ez a javaslat párhuzamban áll az európai tendenciával valamint az újonnan megnyitott kommunikációs csatornákra (RFID, WIFI) vonatkozó elõírásokkal.

Javaslatok az analóg frekvenciatartomány felszabadítására

Az analóg spektrum felszabadításának ütemezéseként javasoljuk azt, hogy a teljes szabad FM tartományon belül teljesítmény által korlátozott, majd fokozatosan szélesedõ (2009-ben 1W, 2010-ben 2W alatt váljék szabaddá a rádiózás) keretek között tegye lehetõvé a szabad frekvenciahasználatot, ugyanakkor a meglévõ adók zavarásának elkerülése végett bejelentési kötelezettséget elõírva védje a már létezõ rádióadók vételkörzetét. Hasonló, mûködõ példával találkozunk Új-Zélandon, ahol a 0.5W alatti teljesítményû FM adók használata nem jár bejelentési kötelezettséggel.

A fentiek nyomán 2008. október 25-én, a szabad frekvencia napján több városban jeladót indítunk, mely az FM tartomány egy-egy ki nem használt frekvenciáján adásjelet sugároz addig, amíg az általunk javasoltak érdemi választ nem kapnak.

Mindezen nyilatkozatot annak reményében hozzuk nyilvánosságra, hogy a jelen állapotok között olyan mûsorszórók váljanak elérhetõvé, amelyek a véleménynyilvánítás szabadságát, a tájékoztatás függetlenségét, kiegyensúlyozottságát és tárgyilagosságát, a tájékozódás szabadságát, valamint az egyetemes és a nemzeti kultúra támogatását, a vélemények és a kultúra sokszínûségének érvényre juttatását szolgálják.

A nyilatkozat kibocsátásakor szolidaritást vállalunk a Szerbiában mûködõ magyar rádiókkal (a muzslyai Zeppelin és a hajdújárási Radio 90), melyek a most induló frekvenciagazdálkodás miatt kényszerülnek leállásra.

Kibocsátók: Periszkóp Rádió (Pécs), Remete Rádió (Pécs)
Csatlakoznak hozzá: a mellékelt ûrlapon felsorolt természetes és jogi személyek

A mellékelt ûrlapot és a teljes felhívást ITT érhetik el.

(forrás: Periszkóp Rádió, Remete Rádió, radiosite összeállítás)