ImageA Magyar Rádió (MR) mozgalmas éve volt az idei: a szervezet és az adók is átalakultak. Such György elnököt az eredményekrõl, a nehézségekrõl és a feladatokról kérdezte a VG.hu.

– Mik vannak az „elnöki mérleg” serpenyõiben?

– Az elmúlt év legjelentõsebb eseménye tagadhatatlanul a közrádió „újrahangolása” volt – ezzel együtt járt a finanszírozhatóság fenntartása, az üzleti tervben megfogalmazott eredmények elérése, valamint a mûködés racionalizálása is. Az ennek részeként végrehajtott létszámcsökkentés közvetlen ráfordításai mintegy 800 millió forinttal a tervezett szint alatt maradtak: részint azért, mert a csökkentés – mindenekelõtt az üt-vel kötött megállapodás miatt – kevesebb dolgozót érintett, mint amennyit eredetileg terveztünk, másrészt azért, mert a menedzsment által felajánlott és a munkavállaló szempontjából rendkívül kedvezõ feltételû önkéntes távozási programokban a tervezettnél kevesebben vettek részt. A megvalósított létszámcsökkentéssel mintegy havi 70-80 millió forint megtakarítás érhetõ el 2008-ban. Ez azonban közel sem ad okot elégedettségre: az évek óta halogatott infrastrukturális beruházásokhoz, valamint a szintén hosszú ideje változatlan bérszínvonal rendezéséhez a megtakarítás önmagában nem biztosít elegendõ forrást. Különösen úgy nem, hogy a jövõ évre vonatkozó költségvetési javaslat az üzemben tartási díjak csökkentését tartalmazza, vagyis az évek óta változatlan összegû finanszírozás 2008-tól nominálisan is csökken! Az rádióadók átalakítása eredményeként – noha nem ez motiválta a változtatást – a reklámvonzó képességünk (és így a bevételek) növekedését tapasztaljuk. Az összességében zsugorodó rádiós reklámpiacon már a bevételek megtartása is nagy eredmény, a hallgathatóság rovására ugyanakkor nem kívánunk engedményeket tenni.
 
– A rádiós reklámpiac várhatóan az idén sem bõvül. Van esély a trend megfordítására?
– Jelenleg a nagyjából 10 milliárd forintosra becsült rádiós reklámpiac mintegy 10 százalékát tudhatja magáénak a közrádió – ez azonban a többi piaci szereplõ egy-egy csatornájával szemben három országos adó és a regionális adók együttes részesedése! A platform reklámpiaci zsugorodásának a megállításához a piaci szereplõk összefogására és együttes fellépésére lenne szükség, ilyen szándékot azonban jelenleg nem látok a többi piaci szereplõ részérõl.
 
– A Sláger és a Danubius már elindította az Egy hullámhosszon kampányt, amelyhez a két nagyon kívül csak a Roxy Rádió, a 90.9 Jazzy, a Radiocafé 98.6, a Gazdasági Rádió, a Pont FM 88.1 és – legújabban – a soproni NAP Rádió csatlakozott; a többség – köztük vagy száz helyi adó – kimaradt. Az MR is...
– Azt nehéz összefogásnak nevezni, ha az ember kap egy levelet arról, hogy ilyen és ilyen kampány indul, a kreatív anyag már elkészült, azon változtatni nem lehet, ahogy nyilatkozni sem – de csatlakozhatunk.
 
– Az MR2-Petõfi ellen ráadásul a versenytársak is kifogást emeltek, az ORTT pedig vizsgálatot indított. Hogyan áll most az ügy?
– A közigazgatási eljárás még nem zárult le. Szóban és írásban is kifejtettük már az álláspontunkat, amelynek lényege az, hogy nem ismerünk olyan jogszabályt, amelyet megsértettünk volna, és eddig az ORTT sem szóban, sem írásban nem volt képes ilyen törvényhelyet megnevezni.
– Mi lesz az MR3-Bartók Rádióval? Marad-e szponzor a Magyar Telekom?
– Az MT levélben értesített bennünket arról, hogy nem kívánja meghosszabbítani az MR3-Bartók Rádió szponzori szerzõdését. Sajnáljuk a döntést, de nem estünk kétségbe: reméljük, sikerül más szponzort találnunk.
– Az RTV részletes esetében pedig a nyomdával akadtak gondok. Él még a Grafika Press szerzõdése?
– Valóban voltak vitáink a nem megfelelõ minõségû szolgáltatás miatt, de a szerzõdést csak módosítani szeretnénk, nem bontjuk fel.
– Az átalakulás a weboldalakra is kiterjedt. Hol tart ez a folyamat?
– A látogatók nagy része elfogadja azt a koncepciót, hogy az adóknak a profiljukhoz illeszkedõ önálló honlapjuk van, illetve azt, hogy a MR-re mint cégre vonatkozó információk egy különálló corporate site-on találhatók. A honlapok azonban koránt sincsenek készen: mind a dizájn, mind pedig az informatikai háttér változni fog: az elõbbi 2008 elsõ negyedében, az utóbbi az év második felében.
– Októberben csendben elindult az MR6, a „helyi MR”. Lesz-e az MR-1, 2, 3-éhoz hasonló kampány?
– Lesz, valószínûleg 2008 elsõ fél évében, a helyi médiában. A helyi/regionális reklámpiacon is szeretnénk az eddigieknél sokkal nagyobb szereplõk lenni.
– Többször is megerõsítette, hogy a rádió nem költözik. Vannak-e tervek a létszámcsökkentés miatt felszabaduló ingatlanok hasznosítására?
– Az MRKA kuratóriumának elnöksége által elfogadott ingatlanhasznosítási koncepciónk már van, de ez még csak a fõbb irányelveket tartalmazza. A konkrét, az épületekre lebontott részletes terv kidolgozására fokozatosan kerül sor.
– Van idõ a multiplexpályázatra való felkészülésre is, ez akár 14 hónapot is csúszhat. Befolyásolja ez az MR üzemeltetõi terveit?
– A mi értesüléseink optimistábbak: úgy tudjuk, hogy várhatóan már tavasszal megindul a pályázati eljárás, amelyre folyamatosan készülünk.
 
(forrás: VG.hu)