Helyi pályázatokról is döntött a grémium a héten. 

Elfogadta és honlapján is közzétette a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa az idén novemberben lejáró országos kereskedelmi rádiós jogosultság pályázati felhívásának tervezetét, amely szerint az adóhálózat négy adóval bővül majd. 
Egyetlen észrevétel sem érkezett az augusztus 10. és 24. között hirdetményben közzétett, az országos kereskedelmi rádiós pályázathoz kapcsolódó frekvenciaterv tervezetére, így változtatás nélkül, véglegesként fogadta el a Médiatanács a dokumentumot. A tervezet szerint így 18 adóra bővül majd az országos kereskedelmi rádiós adóhálózat. Új adóként szerepel a hálózatban majd a Fehérgyarmat 102.8 MHz, a Gerecse 100.0 MHz, a Szentes 95.7 MHz és a Vasvár 101.2 MHz frekvencia. A hét évvel ezelőtti pályázat frekvenciatervéhez képest új, modern frekvenciagazdálkodási módszerekkel a domborzati viszonyokat jobban figyelembe vevő, sztereó lakossági ellátottság 69,3 százalékos lesz, így a nyertes pályázó műsora jelentősen nagyobb hallgatósághoz juthat majd el.
Az országos kereskedelmi pályázati felhívás tervezetének elfogadott szövege is megismerhető és véleményezhető, amelyre szűk négy hét áll rendelkezésre, a dokumentum a Médiatanács honlapján is olvasható. A pályázati felhívás tervezetében szerepel a médiaszolgáltatásért fizetendő éves bruttó alapdíj összege is, amely összeg alatt a médiaszolgáltatási jogosultság nem nyerhető el. Az alapdíj öt százalékának megfelelő összeget minden pályázónak pályázati díjként be kell fizetnie. 
Az NMHH Hivatala szervezésében október 5-én nyilvános meghallgatás keretében bárki személyesen is tehet észrevételt, vagy tehet fel kérdést a dokumentummal kapcsolatban. A beérkezett vélemények feldolgozása után a Médiatanács 45 napon belül dönt a végleges pályázati kiírás közzétételéről, a pályázati ajánlatok benyújtására pedig legalább hatvan nap áll majd rendelkezésre. Részletes menetrend lejjebb.
Rádiós pályázati és adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos döntések
A Kisvárda 93.4 MHz helyi rádiós pályázat nyertese az egyedüli jelentkező FRISS MÉDIA Kft., amely Friss FM néven, közösségi jelleggel tervezi működtetni szolgáltatását. A Hajdúböszörmény 98.9 MHz helyi rádiós pályázaton benyújtott mindegyik ajánlat alaki érvénytelensége miatt a Médiatanács a pályázat eredménytelenségét állapította meg, és egyúttal felkérte az NMHH Hivatalát új pályázat előkészítésére. A Sárvár 96.5 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására indított pályázati eljárásban az alaki vizsgálat után a Médiatanács hiánypótlásra szólítja fel a pályázót.
A Médiatanács 11 médiaszolgáltatót figyelmeztetett, 38 médiaszolgáltatóra pedig bírságot szabott ki az idei első öt hónapra vonatkozó, zenei és műsorkvótákkal kapcsolatos törvényi kvótakötelezettségeik hiányos teljesítése vagy teljes elmaradása miatt.
Az országos kereskedelmi rádiózásra vonatkozó médiaszolgáltatási jogosultság pályázatának menetrendje:

Augusztus 1-jén az NMHH Médiatanácsa új pályázati terv kidolgozására kérte fel az NMHH Hivatalát, miután nem adott helyt a Class FM médiaszolgáltatója kérelmének az idén november 19-én lejáró médiaszolgáltatási jogosultság megújítására. A kérelemről a Médiatanácsnak a törvényi előírások alapján (Mttv. 48. §. (5)) a jogosultság lejárata előtti két-négy hónap közötti időszakban kellett döntenie.
Augusztus 2-án az NMHH megjelentette azt a hirdetményt, amelyben szerepelt a frekvenciaterv közzétételének időpontja és helye. Ezt a törvényi előírásoknak megfelelően (Mttv. 49. §. (5)) a közzététel előtt legalább egy héttel meg kell tenni. 
Augusztus 10. és 24. között a jogosultság alapját jelentő frekvenciaterv a törvényi előírásoknak megfelelően (Mttv. 49. §. (5)) legalább 15 napig nyilvános volt.
Augusztus 29-ig, a frekvenciaterv közzétételének lezárása után még öt napig észrevételeket lehetett tenni (Mttv. 49. §. (5)). Észrevétel nem érkezett az NMHH-hoz. Ezzel párhuzamosan megkezdődött a pályázati felhívás tervezetének kidolgozása.
Szeptember 13-án az NMHH Médiatanácsa elfogadta a közzétett frekvenciatervet és a pályázati felhívás tervezetét (a frekvenciaterv közzétételének utolsó napjától, augusztus 24-től számított 45 napon belül – Mttv. 49. §. (6)). 
Október 5-ére tervezik a pályázati felhívás tervezetével kapcsolatos nyilvános közmeghallgatást, amelyet a törvényi előírások értelmében (Mttv. 50. §. (2)) a közzétételétől számított legkevesebb húsz napon túl, legkésőbb harminc napon belül kell megtartania az NMHH Hivatalának. Ez tehát a 21. napra várható. A meghallgatáson bárki szóban vagy írásban, illetve a meghallgatás utáni öt napon belül írásban észrevételt tehet a tervezettel kapcsolatban (Mttv. 50. §. (4)).
A Médiatanács a törvényi előírások szerint ((Mttv. 50. §. (6)) a beérkezett észrevételek és a nyilvános meghallgatáson elhangzott javaslatok lehetőség szerinti figyelembevételével a meghallgatást követő negyvenöt napon belül dönt a pályázati felhívás véglegesítéséről; a Médiatanács, illetve az NMHH Hivatala törekszik arra, hogy a pályázati eljárást minél rövidebb idő alatt folytassa le. A javaslatok feldolgozásának és a végleges szöveg kidolgozásának időtartama a beérkezett észrevételek mennyiségétől és bonyolultságától függ.
A végleges pályázati felhívás közzététele után legalább 60 napot kell biztosítani pályázati ajánlatok benyújtására (Mttv. 52. §. (5)), ezután dönthet a Médiatanács először a pályázati ajánlatok alaki, majd tartalmi érvényességéről, majd a pályázat eredményéről.

(RADIOSITE.HU)