A céget felszámolják, a bíróság az NMHH-nak adott igazat, de a rádió még szól. 

A Fővárosi Ítélőtábla végzése szerint végrehajtható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának azon határozata, amelyben felmondta a Neo FM-et működtető FM 1 Zrt. médiaszolgáltatási szerződését. Közben lejárt a rádió csődvédelme is, a hitelezők pedig úgy döntöttek, nem hosszabbítják meg az eljárást. Most már biztosra vehető, hogy pár nap múlva véget ér a botrányosan kezdődő és botrányosan végződő NeoFM majdnem három éves pályafutása.
Mint ismeretes, a Médiatanács június 20-án határozott arról, hogy súlyos és tartós szerződésszegés miatt felmondja a médiaszolgáltatási díjat nem fizető NeoFM engedélyét. A hatóság közlése szerint a vállalkozás tartozása azóta megközelítette az egymilliárd forintot. Bár a rádiót működtető FM 1 Zrt. a döntést a bíróságon megtámadta, a bíróság pedig az eljárás kezdetekor annak végéig a hatósági határozat végrehajtását felfüggesztette, a Fővárosi Ítélőtábla végzésében az szerepel, hogy a médiatanácsi határozatba foglalt következmény érvényesítése nem odázható el.
A bíróság ezt azzal indokolta, hogy a határozat végrehajtásának felfüggesztése a törvény szerinti közérdek érvényesülésének, valamint a műsorszolgáltatói piaci versenynek a csorbulásával járna, amelyeket súlyosabb következménynek kell értékelni, mint a műsorszolgáltató bevételszerző érdekét.
„Az üzleti vállalkozás folytatólagos szerződésszegő magatartását a hatóság nem tudta másként értelmezni, mint hogy a rádió vezetése lemondott a csatornáról és maga kívánja bezárni a rádiót. A tulajdonosok voltaképpen maguk mondták fel médiaszolgáltatási szerződésüket” – olvasható az NMHH korábbi közleményében. Ezek után a rádió csődeljárást kért saját maga ellen, ez október 30-ával megszűnt.
Más kapaszkodó sem maradt

Kreatív információi szerint közérdekre hivatkozva szavazott a NeoFM legnagyobb hitelezője, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság képviselője arról a csődeljárás adóstársasági gyűlésén, hogy a rádió működtetője, az FM1 Zrt. ne kapjon újabb 60 napot a csődeljárás meghosszabbítására. Mivel a csődeljárásban nem született egyezség a cég helyzetének rendezéséről, ezért a cégbíróság minden bizonnyal el fogja rendelni a NeoFM felszámolását.

A csődeljárás miatti moratórium viszont még nem járt le, mivel azt a bíróság a felszámolást elrendelő jogerős végzés közzétételi napját követő második munkanap 0 óráig meg fogja hosszabbítani a csődtörvény alapján.
Az Antenna Hungária törvényi rendelkezés alapján így nem mondhatja fel az FM1 Zrt.-vel a NeoFM terjesztésére kötött szerződést addig, ameddig a moratórium tart. Az AH közleményében így fogalmaz: „a hatályos csődtörvény szerint a csődvédelem ideje alatt a hitelezők az adóssal kötött szerződést nem mondhatják fel arra hivatkozással, hogy az adós csődeljárást kezdeményezett, vagy a fizetési haladék időtartama alatt nem egyenlíti ki az ideiglenes fizetési haladék előtt keletkezett tartozásait. Az AH ebben az ügyben az illetékes bíróság, vagy más hatóság döntésének megfelelően fog eljárni.”

Az NMHH munkatársai ugyanakkor mostantól kezdve bármikor lekapcsolhatják az engedély nélkül sugárzó rádiót.

(RADIOSITE.HU/Kreatív/MTI)