ImageSikeres évet zárt a hálózatos rádió 2009-ben, decemberben fennállásának legmagasabb árbevételét produkálta. Tavasztól új arculattal, frissülõ zenei kínálattal egy szélesebb réteget kívánnak elérni. A rádió ügyvezetõ igazgatójával, Dr. Erdélyi Krisztiánnal beszélgettünk.

– Sûrû volt a tavalyi év a rádiós eseményeket, változásokat illetõen. Hogyan érzékelték a válságot, miként hatott a Danubius és a Sláger megszûnése, valamint a két új országos adó indulása a Rádió1-re?

A válság mindenkit érintett a médiapiacon, ezen belül a rádiókat szerintem kifejezetten. Átlagosan 25-35%-os visszaeséseket lehetett hallani. A Rádió1-et ez csak kisebb mértékben érintette. Jóval kisebb visszaesést prognosztizáltunk és végül kevesebb is lett az árbevétel csökkenésünk, mint amennyi a versenytársaké volt általában. A két országos frekvenciával kapcsolatos pályáztatás, illetve a pályázat alatti bizonytalanságok – hogy ki fog szólni november-decemberben a frekvencián -, rányomta a bélyegét az egész rádiós piacra, ugyanis ha a két országos rádióban kevesebbet költenek, akkor általában a többi rádió, az egész rádiós piac is kicsit háttérbe szorul az ügynökségi költésekben. A Danubius és a Sláger megszûnésével összefüggésben már októberben és novemberben is éreztünk egy árbevételi felfutást az elõzõ évekhez képest, az utolsó negyedévben jelentõsen tudtuk növelni a bevételünket. Ezt azt jelenti, hogy körülbelül 35%-kal magasabb bevételünk volt, mint 2008-ban.

– A TNS Media Intelligence adatai szerint a Rádió1 listaáras bevétele volt a második legnagyobb 2009 decemberében, 378 millió forinttal. Hogyan alakultak a januári bevételek?

Mindig az elõzõ év azonos idõszakához viszonyítjuk a bevételeinket. A 2009. decemberi bevételünk kimagaslóan jó volt, a Rádió1 fennállásának legmagasabb árbevételét produkálta. A január-február a rádiós piacon jellemzõen jelentõsen gyengébb, mint egy december, ilyenkor az árbevétel sokszor a felére esik vissza, vagy annál is kevesebb lesz. Az elõzõ évhez képest kedvezõen alakulnak a számaink, kicsit jobban állunk, de nem jelentõsen.

– Megváltozott a hallgatottsági mérés módszere januárban és már ki is jöttek az elsõ eredmények. Mi a véleménye az új kutatási rendszerrõl?

A mérés bizonyos szempontból jelentõsen változott, bizonyos szempontból nem. A korábbi, országos lefedettségû rádiókat naplós rendszerrel mérték, ez idén megszûnt. Körülbelül 6-8 éve hangoztatjuk, hogy álláspontunk szerint a metodikájában, az adatfelvétel módszertanában pontatlan mérési eredményekre lehet számítani a naplós módszerrel. Az egyik hónapról a másikra olyan hallgatottságbeli változások – emelkedések és csökkenések – voltak tapasztalhatóak, amit a piac semmiféleképpen nem indokolt. Ezzel szemben viszont a helyi rádiókat ugyanez a kutatócég-páros most már közel 10 éve méri a 15-49-es célcsoportban, 4 havonta, telefonos adatfelvétellel, Budapesten 1000 fõs, a megyeszékhelyeken 500 fõs mintán. Azt el kell mondani, hogy ez mindig is jóval megbízhatóbb képet adott a rádiókról és az az óriási kilengés nem volt tapasztalható, ami a naplós mérésben, továbbá sokkal reaktívabb képet adott a piacról a telefonos mérés. A jelenlegi egy úgynevezett hibrid mérés, ami döntõen a telefonos megkérdezésen alapszik, de a telefonos módszer mellett interneten is zajlik adatfelvétel. Az internetes adatfelvétel az országos internet penetrációnak megfelelõ mintaelem arányszámmal történik Ez Budapest esetében körülbelül a megkérdezettek 30%-a, vidéken ennél jelentõsen kevesebb. Az ún. kiegészítõ mintában pedig – amelyik bemutatja a megyeszékhelyek hallgatottságát – semmilyen változás nem történt, ott a jövõre nézve is az 500 fõs, 15-49-es, telefonos mintán történik az adatfelvétel. Álláspontunk szerint az kétségtelen, hogy az új országos – telefonos és internetes – mérés megbízhatóbb eredményeket fog hozni, mint a naplós, úgyhogy üdvözöljük a mérés metodikájának megváltoztatását.

– Elégedettek a Rádió1 legutóbbi adataival?

Igen, azzal, hogy országos szinten a hallgatottságunk emelkedni tudott, elégedettek vagyunk. Átrendezõdik a piac a Danubius és a Sláger Rádió megszûnésével, így változnak a hallgatottsági adatok, néhol a piacvezetõ rádióké is. Mi azért vagyunk elégedettek, mert a változó hallgatottság mellett nemcsak a fiatal célcsoportban, hanem a teljes mért célcsoportban, a 15-49 éves rádióhallgatók körében a megyeszékhelyi rádiók esetében is, ahol ott vagyunk, meg tudtuk õrizni korábbi, döntõen piacvezetõ pozíciónkat.


(további adatokért kattintson a képre)

– Sokan meglepõdtek a tavalyi országos frekvenciapályázat eredményén. A Rádió1 koncessziói sem tartanak örökké, hamarosan lejár a budapesti és több vidéki frekvenciájuk mûsorszolgáltatási jogosultsága. Tartanak esetleg attól, hogy a Danubius és a Sláger sorsára juthatnak?

Még nem tudjuk, hogy a megyeszékhelyi frekvenciák pályáztatása hogyan és milyen feltételekkel fog zajlani. Az országos rádiók pályáztatásakor olyan módszert alkalmaztak, amely korábban nem volt az ORTT gyakorlatában. A Rádió1-es frekvenciapályázatokkal kapcsolatban akkor tudok részletesebben nyilatkozni, amikor majd látjuk a pályázati kiírást. A budapesti frekvenciákkal kapcsolatban már megjelent egy felhívás-tervezet, de az még nem a végleges pályázati szöveg, ezért várunk.

– Terjeszkednek a jövõben, ha lesz rá mód, vagy elégedettek a mostani, az ország közel felét elérõ lefedettséggel?

Mindenképpen szeretnénk tovább terjeszkedni, ezt akár rádióvásárlással, akár franchise rendszerben történõ bõvítéssel is el tudjuk képzelni. A tapasztalatok megmutatták, hogy olyan rádiók, akik késõbb léptek a Rádió1 hálózatába – gondolok például a szolnoki Rádió1-re, akik 10 hónappal ezelõtt léptek be a Rádió 1 hálózatába –, most már 2 mérés óta is, a teljes célcsoportban vagy piacvezetõ, vagy hibahatáron belüli piacvezetõ pozíciót tudtak elérni. Szerintem rövid idõn belül el tudja érni azt a hallgatottságot bármelyik vidéki Rádió1, amit várunk az adott piacon. A jelenlegi gazdasági helyzetben azt gondoljuk, hogy további rádiók fognak jelentkezni, akik be szeretnének majd lépni a Rádió1 hálózatába.

– Ha minden jól megy és marad a Rádió1 a helyén a frekvenciapályázatok után, mire számíthatunk 2010-ben?

Jelen pillanatban a Danubius és a Sláger Rádió megszûnésével és a két új országos kereskedelmi rádió elindulásával úgy éreztük, hogy egy olyan piaci rés keletkezett, amely miatt érdemes és szükséges a programunkon változtatni. A programbeli megújulásunk együtt jár egy arculati változással is, ezt – függetlenül a frekvenciapályázatoktól – mi már március elején meglépjük, és egy elég komoly promóciós kampánnyal fogjuk propagálni, valamint a szakmán belül is különbözõ hírlevelekkel, személyes találkozókkal fogjuk bemutatni, hogy pontosan mibõl áll ez a változás. A jelenlegi hallgatottsági adataink alapján már nem csak a 15-29, és 15-39 éves célcsoportban vagyunk piacvezetõk, a legutolsó hallgatottsági adatok azt is megmutatták, hogy a 15-49-es célcsoportban, vidéken, és Budapesten is piacvezetõ pozícióban tudunk lenni. Célunk a még szélesebb korosztály megnyerése, ennek érdekében alakítjuk és finomítjuk a programunkat és a vizuális arculatunkat is. Az egész zenei arculatunkat, ami a rádióban hallható, a szignáloktól kezdve a reklámgyártásig, a zeneszámokat összekötõ megjelenésekig mind-mind frissítettük és Magyarországon egy teljesen új zenei arculattal fogunk fellépni, ami a napokban várható. Hamarosan a hallgatók is hallani, látni fogják.

– Optimista a jövõt illetõen?

Igen, optimisták vagyunk. Az utolsó hallgatottsági adatokból egyértelmûen az látszik, hogy átrendezõdik a piac és az országos adóknál jóval kisebb területi lefedettségünk ellenére országos lefedettségû adókat tudunk megverni a fiatal célcsoportban és hibahatáron belül vagyunk a 40 évesek körében is. Budapesten és a legtöbb megyeszékhelyen, ahol jelen vagyunk, a mért teljes lakosság körében (15-49 éves) a piacvezetõ pozíciót foglaljuk el. Jelenleg ma Magyarországon ezt más rádió még csak megközelíteni se tudja.

– Köszönöm a beszélgetést és sok sikert kívánok a továbbiakban is a Radiosite.hu nevében!

Nagyon szépen köszönöm.

Gálosi Szabolcs
Radiosite.hu