Új pályázatot ír ki a Médiatanács. Frissítve!

Idén novemberben lejár a Class FM 2009-től 2016-ig szóló, jelenleg versenytárs nélkül működő országos vételkörzetű kereskedelmi rádiózásra vonatkozó médiaszolgáltatási jogosultsága. A Médiatanács új pályázat kiírásával a lefedettség bővítésére, ezáltal az eddigieknél több magyar vidéki hallgató elérési lehetőségére és az adóhálózat megújítására készül. A meghozott döntések alapján új rádió szólhat Gyulán, és zajlik a kisközösségi pályázatok elbírálása is.

Lejáró országos kereskedelmi rádiós jogosultság és az új pályázat előkészítése
Új, országos kereskedelmi rádiós frekvenciaterv kidolgozására kérte fel a Médiatanács a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) hivatalát, miután idén novemberben az országos kereskedelmi rádió, a Class FM határozott időre szóló jogosultsága hét év múltán lejár. A médiatörvény szerint a jogosultság legfeljebb hét évre érvényes és egyszeri alkalommal – kérelemre –  öt évre megújítható. A Médiatanács – mint a rábízott médiaszolgáltatásra használható frekvenciakészlettel hatékonyan és felelősen értékgazdálkodó testület – feladata és joga dönteni a rádiófrekvenciák hasznosításáról. Mindez annak érdekében történik, hogy a változó piaci környezetet, a műsorszórási gyakorlatot és a technológiai fejlődést is figyelembe lehessen venni a frekvenciagazdálkodásban. Egy jogosultság lejáratakor a grémium minden esetben megvizsgálja a frekvenciakészlet értékét és összetételét.
A frekvenciahasznosítás kivételes esete az, ha az addigi szolgáltató újabb időszakra megkapja a használat jogát. A Class FM szolgáltatója a törvényi előírás szerint időben kérte az új szerződés kötését a lejáró jogosultságra.  A tulajdonosi joggyakorlás körében a Médiatanács a médiaszolgáltatási jogosultságok megújítása során belátása szerint dönthet arról, hogy kíván-e élni a rendelkezési jogával, tehát hasznosítja-e a médiaszolgáltatási lehetőséget, és ha igen, akkor pályázati eljárást folytat-e le vagy változatlan feltételekkel megújítja a korábbi médiaszolgáltatási jogosultságot. A törvény alapján a kérelmet a Médiatanács a jogszabályok biztosította hatáskörében mérlegelése szerint bírálja el, és jelen esetben a kérelemnek nem adott helyt.
A Médiatanács a döntéssel egy időben gondoskodott új pályázati terv kidolgozásáról: év végéig egy bővülő vételkörzetű, új szolgáltatás pályázható majd, így nyitva marad a kapu a Class FM szolgáltatójának is – nyertes pályázat benyújtása esetén – a jelenlegi rádiózás folytatására. A Médiatanács felkérte a Hivatalt, hogy a jelenleg ellátatlan területeken vizsgálja meg az adóhálózat bővítésének lehetőségét, hogy ezáltal több tízezer magyar állampolgár számára lehetővé tegye egy országos rádiócsatorna elérését, az infokommunikációs javakhoz való hozzáférést.
A frekvenciaterv és a pályázati felhívás tervezetének kidolgozása néhány héten belül várható, a nyilvános közzététel helyéről a hatóság a honlapján és hirdetményben is beszámol. Mindkét dokumentum esetében több hét áll majd rendelkezésre az érdeklődőknek a véleményezésre. A tervezeteket a közzététel utolsó napjától számított 45 napon belül véglegesíti a Médiatanács, amelyben megjelöli majd a pályázati ajánlatok beadásának napját is.
Új rádió szólhat Gyulán, zajlik a kisközösségi pályázatok elbírálása, figyelmeztetések éves beszámolók elmaradása miatt
A Médiatanács döntése szerint a Gyula 90.5 MHz helyi rádiós pályázaton egyedül jelentkező Telekom Békés Kft. a Mega Rádió Gyula néven tervezett szolgáltatásával elnyerte a jelenleg kihasználatlan frekvencia hasznosítási jogát. A Velence Meleg-hegy 90.4 MHz helyi frekvencia pályázatára jelentkező Fehérvár Rádió Kft. ajánlata egy esedékes médiaszolgáltatási díjfizetési kötelezettség nem teljesítése miatt alakilag érvénytelenné vált, és mivel egyetlen pályázat érkezett a felhívásra, a Médiatanács megállapította a pályázati eljárás egészének eredménytelenségét is. A Kisvárda 93.4 MHz helyi rádiós frekvencia pályázatára beérkezett egyedüli ajánlat tartalmi vizsgálata során a Médiatanács hiánypótlásra szólítja fel a pályázót. A kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítását célzó pályázati felhívásokra jelentkezők mindegyikét az alaki vizsgálat keretében szintén hiánypótlásra hívja fel a testület. 
A médiaszolgáltatók meghatározott köre számára előírt éves beszámolók késedelmes megküldése vagy teljes elmulasztása miatt a Médiatanács 15 rádiót és 3 televíziót figyelmeztetett, 5 rádióra és 6 televízióra pedig kisebb összegű bírságot szabott ki.
Az országos kereskedelmi rádiós jogosultságról szóló döntés háttere
A Magyarországon egyetlen országos kereskedelmi rádióra használt frekvenciacsomag a legvonzóbb hazai frekvencia, amely fontos része az állami frekvenciavagyonnak. Hasznosítása – más, körzeti vagy helyi rádiókhoz hasonlóan – nem jelenthet korlátlan jogosultságot egyetlen szolgáltató számára sem. A törvény rögzíti a határozott idejű hasznosítási korlátot: egy hét évvel ezelőtt meghozott pályázati feltételek szerint nyertessé vált rádió korántsem biztos, hogy az évek múlása során is az aktuális médiapiaci helyzet szerint kiírt és elbírált pályázat nyertese lenne, azonban a frekvencia ésszerű üzleti hasznosítása megkívánja a tervezhető középtávú, legalább néhány éves időtartamot. A hírközlési célú frekvenciák esetében is véges időtartamra szólnak a frekvenciahasználati jogosultságok, amelyek szintén meghosszabbíthatók vagy újra megnyithatók a piac előtt. Csak így biztosítható, hogy a korlátosan rendelkezésre álló állami rádióspektrum minden elemét a közérdekű célokat szem előtt tartó, körültekintő hatósági frekvenciagazdálkodás mellett, rendeltetésszerűen, felelősen, értéknövelő módon használják a piaci szereplők, azt a célt teljesítve, hogy az infokommunikációs javakhoz minden állampolgár egyenlő esélyekkel férjen hozzá.
Az elmúlt hét évben olyannyira megváltoztak a médiapiaci körülmények, amelyek indokolttá teszik, hogy a jelenlegi helyzethez igazított pályázati feltételek mentén keljenek versenyre egymással a lehetséges jelentkezők egy sokszínű médiarendszer működésének megfelelően. Az eredeti pályázati feltételeket pedig egy a maitól nagyban eltérő médiapiaci, gazdasági és műszaki környezetben határozták meg. A gazdasági válság idején még két országos kereskedelmi rádió küzdött a hallgatók és a hirdetők kegyeiért, azonban négy év óta a Class FM már egyedüliként működött a piacon. Amennyiben a Médiatanács újabb öt évre szerződést kötne a Class FM-mel, azzal konzerválná a hét évvel ezelőtti állapotok szerint kialakított feltételeket, és hátráltathatná a rádiós piac fejlődését. Más tartalmú hasznosításra viszont csak új pályázat útján kerülhet sor.
Az új, országos vételkörzetű, kereskedelmi hasznosítású rádiós frekvenciapályázat lehetőséget kínál arra is, hogy új, vidéki frekvenciák bevonásával a jelenlegi ellátottság bővíthető legyen.
A rádió a médiatörvény hatálybalépése óta összesen 12 alkalommal sértette meg a médiaigazgatási jogszabályokat, és a kifogásolt esetek között súlyos és ismételt jogsértés is előfordult. A rádió a legsúlyosabb esetekben korhatár-besorolási szabályokat és egy alkalommal az emberi méltóság tiszteletben tartására vonatkozó szabályokat sértette meg a nagy közfelháborodást okozó gólyatábori bűncselekmény műsorbeli feldolgozásakor. 

Frissítés: Reagált a rádió is

Nem hosszabbította meg a Médiatanács a Class FM frekvenciaengedélyét – olvasható a Class FM közleményében.

Bár a rádiót idén májustól irányító új tulajdonosok reménykedtek a kedvező elbírálásban, továbbra is hosszú távon terveznek. Véleményük szerint a meghosszabbításnak sem szakmai, sem jogi akadálya nem volt, így a hivatalos döntés kézhezvételét követően először jogászaikkal vizsgálják meg a kialakult helyzetet.

„Döntött a Médiatanács a Class FM tavaly, július 30-án, minden jogi követelménynek megfelelően benyújtott frekvenciaengedély hosszabbítási kérelme ügyében, hiszen a jelenlegi engedély 2016. november 19-én lejár. A határozat szerint az engedélyt nem hosszabbítják meg, az új pályázatot pedig – amellyel szemben mind a pártatlanság mind pedig az átláthatóság követelménye fennáll – még november előtt kiírják. Az Advenio Zrt. elindul az új pályázaton, hiszen a tulajdonosok célja a folytonosság biztosítása a márka és a hallgatói bázis számára” – áll a csatorna közleményében.
A tulajdonosok és a rádió vezetősége véleménye szerint jogi akadály nem merült fel a frekvenciaengedély meghosszabbításával kapcsolatban. A Médiatanács döntéséről szóló hivatalos értesítés kézhezvételét követően az Advenio Zrt. megvizsgálja, hogy az mindenben megfelelt-e a Médiatörvény és az egyéb hatályos jogszabályok által előírt követelményeknek, vagy szükségesnek ítélik meg, hogy fellebbezzenek a Médiatanács döntése ellen.
Michael McNutt, a Sláger Rádió Zrt. többségi tulajdonosa hozzátette: „Az Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) döntése, amely felveti annak szükségességét, hogy a frekvencia díj korrekt piaci árát határozzuk meg, előrelátható volt, hiszen annak idején a Sláger Rádió esetében is a piaci realitásokhoz igazították a díjat és így kaptunk frekvencia hosszabbítást.” 

A tulajdonos megerősítette, hogy az Advenio Zrt. egyetértene ezen változtatásokkal és kész folytatni a tárgyalásokat az NMHH-val a témában.

Az Advenio Zrt.-t a közelmúltban Simicska Lajos érdekeltségeiből vásárolta meg a Sláger Rádió Zrt., amely a korábbi piacvezető Sláger Rádiót is tulajdonolta 2009-ig. A közlemény szerint az új tulajdonosok tervei között szerepel, hogy tovább növeljék a Class FM piacvezető pozícióját, hiszen hosszú távon terveznek a hazai rádiós piacon, így további akvizíciós lehetőségeket is vizsgálnak.

„A vezetőség jelenleg is új helyszínt keres a stúdiónak, hogy a továbbiakban egy független helyszínen folytathassák működésüket. Mint ismeretes, új vezérigazgató és programigazgató vezeti a rádiót. Földes Ádám, az új vezérigazgató, aki korábban a Sláger Rádió kereskedelmi igazgatója, illetve a Danubius Rádió vezérigazgatója volt. Az új programigazgató Hamvas Viktor, illetve a vezetést segíti a közelmúlttól Bolla Zsolt, a Sláger Rádió korábbi programigazgatója, jelenleg független programming szakértő, akinek fő feladata a programmingot érintő változások menedzselése, a hallgatók magasszintű kiszolgálása érdekében”
– írják.
Földes Ádám, a rádió nemrégiben kinevezett vezérigazgatója hozzátette: „Továbbra is célunk, hogy a jogszabályi kötelezettségeinknek eleget téve működjünk, tovább erősítsük a Class piacvezető pozícióját, szórakoztassuk a mintegy 3 milliós hallgatói bázisunkat, illetve az eddigi és a jövőbeli partnereinket és az ügyfeleinket maradéktalanul kiszolgáljuk.”

(RADIOSITE.HU)