ImageA Médiatanács nem máról holnapra dönt egyes rádiók szerzõdésének felmondásáról: a Roxy több éves elmaradással rendelkezett. A mûsorszolgáltatási díj közpénz, ezért a Médiatanács a befizetésekkel kapcsolatban fokozott gondossággal köteles eljárni – áll az NMHH közleményében.

 

A Médiatanács 2010. november 10-én felmondta a Roxy Rádió Kft. mûsorszolgáltatási szerzõdését, mivel a rádió 91.114.108 forint díjtartozást halmozott fel. A tanács minden tartozó esetében a méltányosság és a fokozatosság elve alapján jár el, és csak legvégsõ esetben alkalmazza a legszigorúbb szankciókat. A Médiatanács számos lehetõséget biztosít a rádió- és televízióadók számára, hogy mûsorszolgáltatási díjtartozásaikat részletfizetés vagy más könnyítés útján rendezzék.

A gazdasági válság hatásainak ellensúlyozására a jogelõd ORTT a frekvenciás helyi és körzeti mûsorszolgáltatók 2010. I. és II. negyedévi díját 25%-al csökkentette. A Médiatanácshoz részletfizetési és halasztási kérelemmel lehet fordulni, és a médiahatóság mindig hozzájárul e kérelmek engedélyezéséhez – kivéve, ha a mûsorszolgáltató már több, korábbi részletfizetési megállapodást sem teljesített. Különös méltánylást érdemlõ esetekben a Testület már több alkalommal döntött egyes mûsorszolgáltatók díjának csökkentésérõl.

Így tett a Roxy Rádió esetében is, amikor 2006-ban felére csökkentette rádió a mûsorszolgáltatási díját. A rádió 2009-ben két alkalommal kapott részletfizetési kedvezményt, de egyik megállapodást sem teljesítette. A hatóság t öbb alkalommal biztosított lehetõséget a személyes találkozóra is a helyzet tisztázása érdekében, de a rádió vezetõi nem éltek az alkalommal. 2010-ben a Roxy ismét lehetõséget kapott arra, hogy részletekben fizesse ki tartozását, de ezt a megállapodást sem tartotta be, ráadásul június óta a bankgarancia nyújtására vonatkozó kötelezettségét sem teljesítette.

A törvény és a mûsorszolgáltatási szerzõdés értelmében, amennyiben egy rádió vagy televízió 15 napot késik a díj befizetésével, a hatóság a szerzõdést felmondhatja. A jogelõd testület és a Médiatanács egy esetben sem élt ezzel a lehetõséggel. A Roxy Rádió esetében is csak több éves késedelem és majdnem 100 milliós díjtartozás után döntött úgy, hogy több kedvezményt nem biztosít a rádió számára és a szerzõdés felmondásáról rendelkezik.

(forrás: Médiatanács)