ImageÚj számlaszáma van a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának.

 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa ezúton tájékoztatja a mûsorszolgáltatókat, hogy a Magyar Államkincstár az Országos Rádió és Televízió Testület jogutódjának, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának a költségvetésen kívüli bevételei és kiadásai (mûsorszolgáltatási díj, óvadék, kötbér, bírság, pályázati díj) számára a korábbitól eltérõ számlaszámú, 10032000-00295141-00000024 számú számlát nyitotta.

A Médiatanács felhívja a mûsorszolgáltatók figyelmét arra, hogy a jövõben az említett fizetési kötelezettségeiket a fenti számlaszámra szíveskedjenek teljesíteni.

(forrás: Médiatanács)