A Bíróság jogszerűnek minősítette a Médiatanács döntéseit a „Klubrádió vidéki frekvenciáiról”. 

A bíróság első fokú döntése jogszerűnek mondta ki a Kecskemét 97.7 MHz (Klubrádió Kecskemét), a Gyöngyös 88.9 MHz (Klubrádió Gyöngyös) és a Debrecen 93.5 MHz (Klubrádió Debrecen) frekvenciákra vonatkozó médiaszolgáltatási szerződések azonnali hatályú felmondását tartalmazó határozatokat.
A Klubrádió Zrt-vel hálózatba kapcsolódott médiaszolgáltatások szerződéseinek felmondására azért került sor, mert a kecskeméti Partner Rádió Kft. (Klubrádió Kecskemét) 2011 októbere, a Gyöngyösi Médiákért Alapítvány (Klubrádió Gyöngyös) 2012 januárja, míg a debreceni Lokomotív Rádió Kft. (Klubrádió Debrecen) 2012 áprilisa óta nem teljesítette a szerződésben vállalt fizetési kötelezettségét. 
A Médiatanács a korábban kötött műsorszolgáltatási szerződések hatósági szerződéssé történt átalakítása során 2012-től összesen több mint 12 millió Ft-tal csökkentette a három szolgáltató által fizetendő díjat, ennek ellenére a médiaszolgáltatók összességében 8,5 millió forintot meghaladó tartozást halmoztak fel és azt többszöri felszólítás és a teljesítésre vonatkozó könnyítés biztosítása ellenére sem fizették meg.
A határozatok ellen a médiaszolgáltatók felülvizsgálati kérelemmel fordultak a Fővárosi Munkaügyi és Közigazgatási Bírósághoz, amely I. fokú döntésével mindhárom frekvencia ügyében elutasította a megalapozatlan kérelmeket és hatályában fenntartotta a Médiatanács jogszerű határozatait.
(RADIOSITE.HU)