ImageAláírták a szerzõdést – Bochkor, Boros és Voga január 18-tól újra az éterben. Az Econet közleményét elolvashatja a folytatás gombra kattintva.

"1. Az econet.hu Média és Vagyonkezelõ Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u 3., Cg. 01-10-043483) ezúton teszi közzé, hogy a kizárólagos tulajdonában álló EST Media Group Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaságon (1036 Budapest, Lajos u. 74-76., Cg. 01-09-885471, EMG)keresztül közvetett tulajdonában álló, a NeoFM országos kereskedelmi rádiót mûködtetõ FM1 Kommunikációs és Kulturális Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 74-76., Cg. 01-10-046502) a mai napon megállapodásokat kötött arról, hogy 2010. január 18-tól 2 évig – a NeoFM részérõl további 1 év automatikus hosszabbítási lehetõséggel – a három megszokott mûsorvezetõvel (Boros Lajos, Bochkor Gábor és Voga János) a NeoFM reggeli mûsorsávjában az elmúlt évek leghallgatottabb rádiómûsora, a Bumeráng fog jelentkezni. Emellett a rádió szerzõdteti a Bumeráng teljes stábját is, akik az elmúlt évek alatt a mûsor háttérmunkáit végezték, illetve hangjuk rendszeresen megjelent az adásban is.

2. A reggeli idõsáv jelentõsége kiemelkedõen fontos a rádiós piacon. A Bumeráng az elmúlt években folyamatos piacvezetõként, heti 3-3,5 millió hallgatót szórakoztatott, ami a 14 évesnél idõsebb (a hallgatottság-mérésbe bevont) lakosság mintegy 40 százalékát jelenti.

A reggeli mûsor a reklámbevételek tekintetében is meghatározó, hiszen piaci tapasztalatok azt mutatják, hogy az itt elért hallgatószám generálja a hirdetési árbevétel közel 60 százalékát az országos rádiókban, annak ellenére, hogy a mûsor csak 4 órát tesz ki a napi 24 órás adásmenetbõl.

A reggeli mûsor egyúttal kitûnõ keretet ad a nem hagyományos reklámmegjelenések elhelyezésére is (szponzorált játékok, promóciók, stb.), amelyek szintén további árbevétel-növelõ tényezõként jelentkezhetnek. Emellett a Bumeráng stábjával történt megállapodás magában foglalja a korábbról már ismert ún. „off-air” promóciókat is (pl. a Bumeráng országos turnéja, a „Voga-vadászat”, további speciális mûsorelemek, helyszíni kitelepülések).

Mivel a Bumeráng olyan önálló márka, mely jelentõs rajongó- és hallgatótáborral bír szerte az országban, a mûsor január 18-i indulása komoly hatással lehet majd a hallgatottsági eredményekre is, valamint hatékonyan segítheti a célul kitûzött piacvezetõ pozíció elérését.

A régi-új mûsor megindulásán túl a NeoFM ezzel egyidejûleg véglegessé váló teljes mûsorstruktúrája és zenei kínálata is nagyban hozzájárulhat az EMG mint sales house árbevételi és nyereségességi terveinek, illetve a rádióval szembeni megtérülési elvárások teljesüléséhez.

A végleges mûsorstruktúra kialakulásával lezárul a NeoFM felállításának és beindításának intenzív szakasza. Egyúttal az EMG országos kereskedelmi rádióval kapcsolatos tevékenységének jellege is megváltozik, innentõl a NeoFM és az EMG többi márkájának együttmûködésén alapuló üzemeltetési és értékesítési tevékenységre, a „sales house” üzleti modell megvalósítására helyezõdik a hangsúly.

3. A jelen tájékoztatásban foglaltak nem adnak teljes képet az econet.hu Nyrt. tevékenységérõl és a jövõben tervezett lépéseirõl, sem a Társaság és Média Üzletága eredményeirõl, terveirõl, piacairól, a tevékenységet érintõ kockázatokról és egyéb körülményekrõl. A jelen tájékoztatás a jövõre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövõre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és elõrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellõ mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövõre vonatkozó kijelentések azon idõpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, a Társaság nem vállal kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövõbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítse, módosítsa.

Budapest, 2010. január 7.

econet.hu Nyrt."

(forrás: econet.hu)