2011. januárban (egy átlagos hétköznapon vagy egy átlagos hétvégi napon) a 15 évnél idősebb magyar népesség 86,5%-a, azaz 7.367.000 fő hallgatott rádiót, a naponta rádiózásra fordított idő a hallgatók körében pedig átlagosan 4 óra 12 perc volt. Az év első hónapjában mért rádióhallgatottsági adatok is alátámasztják a rádiók jelentős szerepét a lakosság körében. Különösen a reggel 7 és 9 óra közötti, illetve a délután 14 és 17 óra közötti idősávokban magas a rádiók műsoraiba való bevonódás.

Az összes nap átlag rádióhallgatottsági értékeinek további emelkedése figyelhető meg a teljes népességben, illetve szélesebb célcsoportokon is; így például a 15-59 éves korcsoport 73%-a, közel háromnegyede kapcsolódott be a vizsgált időszakban egy átlag napon a rádiók műsoraiba.

Az évente háromszor elvégzett helyi rádiós hallgatottságmérés első hulláma is januárban zajlott. A napi elérés a 15-49 éves lakosság körében 18 megyeszékhely közül 4-ben eléri a 30%-ot s vannak megyék, melyekben meghaladja a 40%-os értéket is a leghallgatottabb rádiók esetében.

Változatos képet mutatnak a megyeszékhelyek abban a tekintetben is, hogy az egyes demográfiai ismérvek szerint mely csoportok rádióhallgatása kiemelkedő. Vásárlóerő tekintetében a magas vásárlóerővel bíró csoport (AB status) Vas, Szabolcs és Zala megyékben képvisel jelentősen magasabb arányt a rádióhallgatók között, míg a fiatalok (15-29 évesek) rádióhallgatása Veszprém, Vas és Somogy megyékben jelentősen felülreprezentált az országos adatokhoz viszonyítva.

Módszertan

Kutatási adatok:

•    Adatfelvétel ideje: 2011. január 5-19., napi egyenletes almintán
•    Módszertan: hibrid: telefonos (CATI), részben online (CAWI)
•    Mintanagyság: 11,836 fő

Mintaelemszámok, hibahatár: az ábrákon jelölve.   

Adatok

LETÖLTÉS (PDF, 961 KB)

(forrás: Ipsos-GfK)