ImageA tavalyi utolsó õszi hónap 12%-os emelkedést mutatott a rádiózással töltött percek számában, amely a hirdetõknek magasabb kontaktusszám elérését tette lehetõvé.

A tavalyi utolsó õszi hónap 12%-os emelkedést mutatott a rádiózással töltött percek számában, amely a hirdetõknek magasabb kontaktusszám elérését tette lehetõvé.

2010. novemberben (egy átlagos hétköznapon vagy egy átlagos hétvégi napon) a 15 évnél idõsebb magyar népesség 88,6%-a, azaz 7 543 000 fõ hallgatott rádiót és a naponta rádiózásra fordított idõ a hallgatók körében átlagosan 4 óra 17 perc volt.

A rádióhallgatók számának szinten tartása mellett novemberben jelentõsen bõvült a rádióhallgatással töltött idõ, mely a rádióhallgatás napi görbéjén is megmutatkozott. A reggeli csúcsidõszakban az elõzõ hónap maximális 24% elérése helyett ezen idõszakban közel 30%-os elérést értek el a rádiócsatornák. A legmagasabb értékek 9.15 és 9.45 között (29,1%-os elérés) voltak, ebben az idõsávban a magyar lakosság közel harmadát lehetett elérni a rádióadókon keresztül.

A rádióhallgatás mintázata – egy átlag hétköznap a rádióhallgatók hányszor kapcsolódnak be bármely rádióadás folyamába:

1 alkalommal: 57%

2 alkalommal 27%

3 alkalommal: 13%

4+ alkalommal: 3%

2010 novemberében a rádióhallgatók több, mint fele jellemzõen nem szakítja meg a rádióhallgatást – esetleg csatornát vált – s a hallgatók 26%-a három vagy annál több alkalommal is bekapcsolódik az egyes rádiócsatornák mûsoraiba.

Módszertan

Kutatási adatok:
• Adatfelvétel ideje: 2010. november 1-14., napi egyenletes almintán
• Módszertan: hibrid: telefonos (CATI), részben online (CAWI)
• Mintanagyság: 2000 fõ

Mintaelemszámok, hibahatár: az ábrákon jelölve.
 

Adatok


Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

(forrás: Ipsos & GfK)