ImageMegalakult a vajdasági Újvidéken a Dunai Médiahálózat. Az új szervezetben az Európai országok képviseltetik magukat, így Magyarország is. Az alakuló konferenciát október 28. és 29-én rendezték, melyen a Helyi Rádiók Országos Egyesületének (HEROE) elnöke is részt vett.

A projekt kezdeményezõje a Vajdasági Rádió és Televízió, amely a jövõben központja is lesz a hálózatnak. Célja, hogy erõsítse az együttmûködést és a kölcsönös tájékoztatást a régió médiumai között és bemutassa a Duna-menti országok mûvelõdési és kulturális értékeit, és örökségét. A kezdeményezés szorosan illeszkedik a Duna-stratégiához, amely a jövõ évi magyar uniós elnökség egyik központi eleme lehet.

Az ötlet az összes érintett ország részérõl kedvezõ visszhangra, együttmûködõ-készségre talált. A konferencián felszólalt a HEROE elnöke is, aki szerint a globális médiapiac kihívásaira csakis a regionális összefogás lehet a megfelelõ válasz. Radetzky András kiemelte: ez az összefogás a média példamutató felelõsség-vállalásaként értelmezhetõ.

A kétnapos konferencia záróakkordjaként az hálózat alapítói egy közös nyilatkozatot fogadtak el, valamint megszavazták az irányító tanács tagjait és annak vezetõit. A testületbe a Duna-menti ország országok médiumai 1-1 fõt delegálnak, Magyarországot Szabó László Zsolt, az Echo TV vezérigazgatója képviseli.

(Radiosite.hu)