68 rádió díját csökkenti a Médiatanács.  2012-ben 85 millió forint marad a helyi és körzeti rádiók kasszájában. A Médiatanács döntése szerint összesen ennyivel kevesebb díjat kell médiaszolgáltatási díjként fizetniük jövőre.

Közel egy éve indította el a Médiatanács – a médiatörvény szerinti alapdíjszámítási-mód kidolgozásával, és a díjszámítás alapját képező bázisdíj 25%-os csökkentésével – azt a folyamatot, amelynek végeredményeként igazságos piaci versenykörnyezetet kíván teremteni a helyi és körzeti rádiók számára. Az átfogó reform 2012 januárjáig le is zárul, amikor a tanács 80 helyi és körzeti rádió műsorszolgáltatási szerződését hatósági szerződéssé alakítja át, és ennek során a szerződésben foglalt díjakat is felülvizsgálja. Az előzetes számítások szerint 68 rádiónak olcsóbb lesz a díja, 12 szolgáltatóé viszont nem változik, ezzel jövőre legalább 85 millió forint maradhat az érintett médiaszolgáltatók kasszájában.

Az új díjszámítási módszer figyelembe veszi a vételkörzet nagyságát, a vételkörzetben élők számát és vásárlóerejét is. A Helyi Rádiók Országos Egyesülete (HEROE), mint az ország legnagyobb taglétszámú rádiós szakmai és érdek-képviseleti szervezete már 2009-ben kezdeményezte az ORTT-nél a díjfizetés rendszerének átalakítását. A HEROE akkori javaslatának lényege alapjaiban megegyezik a mostani díjkoncepcióval, mely szerint eredendően a gazdaság eltartóképességét figyelembe véve kell a médiaszolgáltatások által fizetendő díjakat rögzíteni.

A rádióknak 2011. december 31-ig kell kezdeményezniük a szerződésük hatósági szerződéssé történő átalakítását a Médiatanácsnál. A hatósági szerződések megkötése során a Médiatanács csak azoknak a rádiónak a díját módosítja, amelyek így kedvezőbb helyzetbe kerülnek.

A díjkönnyítéssel érintett frekvenciák köre – a 80 említett szereplőn felül – kiegészül a jelenleg pályáztatás alatt álló jogosultságokkal, ami összesen majdnem másfélszáz kisebb-nagyobb rádiós piaci szereplőt jelent. Ezek több mint 80 százalékánál a reform jelentős könnyítést eredményez. A HEROE álláspontja szerint a helyi rádiók számára a piaci viszonyok igazságosabbá tétele egy különösen nehéz időszakban következik be: a recesszió miatt az elmúlt két évben folyamatosan csökkent a reklámpiac volumene, ezen belül pedig a rádiós piac részesedése is csökkenő tendenciát mutat. Ennek következtében több médiaszolgáltató visszaadta a jogosultságát, ill. az eddig megszokottnál több tulajdonosváltás történt.

Magyarországon jelenleg mintegy 271 analóg frekvenciát használó, kisebb-nagyobb vételkörzetű rádió működik. A médiahatóság célja, hogy ezt a sok sokféleséget a saját eszközeivel megőrizze, fenntartsa és támogassa. A HEROE álláspontja szerint a mostani díjcsökkentés, valamint az újrapályáztatási eljárások érzékelhető felgyorsulása új perspektívát nyithat a több mint 150 helyi adónak.

(forrás: MTI)