ImageA Sztár FM január végén megszûnik, a frekvenciára harminc napos ideiglenes mûsorszolgáltatási jogosultság kérvényezhetõ az NMHH-nál és az Antenna Hungáriánál. Az Antenna Hungária közleménye.

A 2010. évi CLXXXV. a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról törvény 65 §. értelmében:

„ (1) A Médiatanács kérelemre – médiapiaci és médiapolitikai szempontok figyelembe vételével – ideiglenes, legfeljebb harminc napra szóló hatósági szerzõdést köthet

a) olyan helyi médiaszolgáltatási lehetõség hasznosítására, amelynek a frekvenciatervét a Médiatanács a 49. § (5) bekezdés alapján közzétette, azonban hatósági szerzõdést még nem kötött, vagy

b) amelyre más már médiaszolgáltatási jogosultságot szerzett, de a jogosult médiaszolgáltatása az ideiglenes médiaszolgáltatás befejezését követõ hatvan napon belül nem kezdõdik meg.”

A Híd Rádió Zrt. döntése értelmében a budapesti 102.1 MHz frekvencián 2011. január 31-én 00.00 órától nem folytat mûsorszolgáltatási tevékenységet, ezért ezen frekvencia a fenti törvény hivatkozott paragrafusában foglaltak szerint használható fel ideiglenes médiaszolgáltatásra.

Mellékelve mutatjuk be illusztrációs céllal az NMHH által megadott mûszaki paraméterek alapján, a még 2010-ben közzétett pályázati felhívás tervezetben szereplõ budapesti 102.1 MHz frekvencia kalkulált elvi sugárzási karakterisztikáját.

Amennyiben az ideiglenes médiaszolgáltatásra jelentkezõ gazdasági társaság a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal megkötötte a megállapodását, társaságunk ésszerû, de rövid határidõn belül kész az ezen a frekvencián történõ mûsor sugárzását megkezdeni, a mindkét fél részére egyaránt elfogadható megállapodás megkötését, valamint a rádióengedély megszerzését követõen.

Kérdéseik esetén az Antenna Hungária készséggel áll rendelkezésükre személyes egyeztetés keretén belül!

Elérhetõségek:

Nagy Gábor
Tel: 06 1 464 2064
Mobil: 06 70 332 4462
E-mail: tvradiosales@ahrt.hu

Takács Gabriella
Tel: 06 1 464 2064
E-mail: tvradiosales@ahrt.hu

Almássy Gábor
Tel: 06 1 464 2064
E-mail: tvradiosales@ahrt.hu

A 102.1 MHz frekvencia kalkulált elvi sugárzási karakterisztikájának térképes megjelenítése:

(forrás: Antenna Hungária)