Befizették a frekvenciadíjat a 95.3 MHz-re.  A Klubrádiót működtető üzleti vállalkozás eleget tett a Budapest 95.3 MHz körzeti frekvenciára vonatkozó pályázati ajánlatában vállalt kötelezettségének és befizette a fél éves médiaszolgáltatási díjat, amelynek összege 27,5 millió forint + ÁFA – közölte a Médiatanács.

A Pályázati Felhívás 1.9 pontjában, illetve a Médiatörvény 63. § (9) bekezdésében rögzítettek szerint a médiaszolgáltatási jogosultság elnyerésekor a médiaszolgáltatási díjat fél évre előre kell megfizetni, ezt követően negyedévente előre történik a díjfizetés. 

A médiaszolgáltatási díj megfizetése feltétele volt annak, hogy a Médiatanács megköthesse a hatósági szerződést a Klubrádióval az elnyert frekvenciára. 

A szerződéskötési eljárást a Médiatanács 2013. március 20-án meghozott végzésével indította el, határideje pedig a médiatörvény 63.§ (1) bekezdésében rögzített 45 nap, aminek alapján a hatósági szerződést a Klubrádiónak 2013. május 6. napjáig lesz ideje aláírni.

(RADIOSITE.HU)