ImageAz MR nem kapott választ arra, hogy miért ne volna közszolgálati az MR2-Petõfi Rádió mûsora. Az MR vezetése fenntartja azon álláspontját, hogy az MR2-Petõfi Rádió teljesíti közszolgálati kötelezettségét. Az ORTT a mai meghallgatáson elismerte, hogy az MR2-Petõfi Rádió új mûsorstruktúrája sikeres a fiatalok körében. Nem kapott ugyanakkor ez alkalommal sem választ az MR vezetése arra, hogy a megújult adó mûsora a Médiatörvény mely szakaszait sérti és miért.
 

Az ORTT a mai napon konzultáció keretében meghallgatta az MR elnökét. Az ORTT október közepén közigazgatási eljárást indított az MR ellen, mert a testület véleménye szerint az MR2-Petõfi Rádió mûsorában nem teljesülnek a Médiatörvény közszolgálati mûsorszolgáltatókra vonatkozó követelményei.
Örömmel hallottuk a mai konzultáción, hogy az ORTT tagjai is értékelik az MR2-Petõfi Rádió radikális váltását és elismerik azt, hogy a rádió sikeresen célozza meg a fiatal korosztályt – mondta Such György az MR elnöke. Az ORTT osztja azt az álláspontunkat, hogy a közszolgálati rádiónak a lakosság túlnyomó részéhez kell szólnia és a fiatal generációk kizárása a közszolgálati rádiózásból a hazai piac régóta fennálló hibája volt. A megújult adó az elmúlt három hónapban átlagosan négyszeresére növelte hallgatottságát a fiatalok körében.
Nem ért minket váratlanul, hogy ez a gyökeres változás felkeltette az ORTT érdeklõdését, de álláspontunk határozott, a június 1-tõl új mûsorstruktúrával jelentkezõ MR2-Petõfi Rádió teljesíti közszolgálati kötelezettségét. A testület által végzett hivatalos ellenõrzés dokumentuma több ténybeli tévedést tartalmaz, amelyet a meghallgatáson jeleztünk. Sajnos, továbbra sem kaptunk azonban választ arra, hogy az ORTT szerint a megújult adó mûsora a Médiatörvény mely konkrét szakaszait sérti és miért, mondta Such György az ORTT-nél tartott konzultáció után.
Az MR továbbra is vitatja az ORTT azon többségi álláspontját, hogy a zene nem közszolgálat. Nem értünk egyet azzal a felfogással, mely szerint a különbözõ stílusú zenei számok válogatása, szerkesztése nem tekinthetõ alkotó munkának, és a zeneszámok egymásutánisága nem tekinthetõ közszolgálati mûsorkészítésnek”, tette hozzá az elnök. Anakronisztikusnak tûnik, hogy ha a mûsorvezetõ névnapismertetõt közöl, azt közszolgálatnak tekinti a testület, ezzel szemben a zeneszámok gondosan szerkesztett, sokszínû válogatását nem.
Látjuk az ORTT nehéz helyzetét, hiszen az MR2-Petõfi Rádió megjelenése felborította azt a rádiós piaci status quo-t, amelyben a fiatal felnõtt lakosságot eddig csak a kereskedelmi rádiók szólították meg, mondta az MR elnöke. Erre a kihívásra azonban nem a közszolgálati rádió elhallgattatása a helyes válasz. Egy minõségi zenét sugárzó, népszerû közszolgálati adó a fiatalokat a rádiózás mellett tartja és a kereskedelmi rádiókat a hallgatókért folytatott versenyben megújulásra ösztönzi.
Az ORTT és az MR a közeljövõben szakértõi konzultációkat folytatnak le annak érdekében, hogy az MR2-Petõfi Rádió által sugárzott közszolgálati tartalom mennyiségére vonatkozó eltérõ álláspontjaikat tisztázzák.
 
(MR)