ImageA magyar állam és az NHH elõírásai alapján az Antenna Hungária a mai napon a budapesti Széchenyi-hegyi adótoronnyal megkezdi az antennarendszerek rekonstrukcióját annak érdekében, hogy a digitális földfelszíni sugárzás decemberben elindulhasson. A rekonstrukciós munkák miatt az analóg szolgáltatásokat nyújtó berendezések csökkentett teljesítménnyel sugároznak, melynek következtében Budapest, Kabhegy és Szentes adóállomások ellátottsági területe csökken – olvasható az ahrt.hu-n.

Az Antenna Hungária Zrt. és a Nemzeti Hírközlési Hatóság 2008. szeptember 5-én aláírták a hatósági szerzõdéseket az 5 országos digitális tévé-multiplex és 1 országos digitális rádió-multiplex üzemeltetése tárgyában, melynek következményeként az Antenna Hungáriának végre kell hajtania az elõírásoknak megfelelõ hálózatépítést. Ennek eredményeképpen már 2008 decemberében, a digitális földfelszíni televíziós szolgáltatás elindulásakor a DVB-T hálózat lefedettsége eléri a 60%-ot.

 2008-tól kezdõdõen a jelenlegi analóg tévéadások az újonnan beinduló digitális adásokkal együtt simulcast módon folytatódnak, mivel az analóg adások által ellátott területen a jelenlegivel azonos szinten és minõségben kell az analóg adásokat azok lekapcsolásáig sugározni. Ennek megfelelõen több átmeneti idõszak várható, amelyben változó számú analóg és/vagy digitális program sugárzására kerül sor. A végsõ cél, valamennyi, a GE’06 szerint Magyarország részére kijelölt frekvencián a maximálisan engedélyezett DVB teljesítmény kisugárzása.

 Az UHF sávban mûködõ antennarendszerek fenti követelményeknek nem tesznek eleget, ezért ezeket az Antenna Hungáriának 2012-ig az összes telephelyén ütemezetten le kell cserélnie. Az új UHF antennarendszerek felszereléséhez a jelenlegi analóg rendszereket le kell bontani, a bontási és telepítési munkálatok alatt a mûsorszórást csökkentett szinten ideiglenes sugárzókkal kell biztosítani. Az AH a telepítési munkákat Budapesten, Kabhegyen és Szentesen kezdi meg, ennek érdekében Kabhegyen és Szentesen a bontási munkákat megelõzõen ideiglenes UHF antennarendszerek telepítésére kerül sor. Budapest esetében két régebben felszerelt, kisebb teljesítményû antennarendszer már rendelkezésre áll.

 Az UHF sávban sugárzott mûsorokat érintõ ellátottság-csökkenés mellett, idõszakosan szükséges a VHF és FM sávban sugárzott mûsorok kimenõ teljesítményeinek korlátozása is.

 A mûsorszórási korlátozás a Magyar Televízió, TV2 és az RTL Klub, valamint a Magyar Rádió (MR1 Kossuth, MR2 Petõfi, MR3 Bartók), Sláger Rádió, Danubius Rádió, Juventus Rádió mûsorait érinti.

 Az antennarendszerek szerelési munkáinak idejére szükséges teljesítménykorlátozási idõszakok csatornánként és telephelyenként a következõk:

TV

 • M1
  Budapest: CH 41 szeptember 12. 00:00-tól október 3. 06:00-ig
  Kabhegy:  CH 12 szeptember 22-tõl  október 5-ig  08:00-18:00 között

  Szentes: CH 10 október 6-tól október 22-ig  08:00-18:00 között

  Budapest: a sugárzáskorlátozás miatt csökkentett terület megközelítõleg teljesen lefedett marad Kékes, Kabhegy, Csengõd (Kiskõrös), Uzd, Gyõr adók által. A lefedetlen terület egy hozzávetõleg 20 km-es zóna a magyar-szlovák határ mentén.
   Kabhegy: nincs lefedetlen terület

  Szentes: a sugárzáskorlátozás miatt csökkentett terület lefedett marad Kékes, Komádi, Csengõd (Kiskõrös), Csávoly, Szeged adók  által. A lefedetlen zóna egy hozzávetõleg 25 km-es terület dél-kelet irányban, a határhoz közel.

 • RTL Klub
  Budapest : CH 24 szeptember 12. 00:00-tól október 3.
  06:00-ig    
  Kabhegy: CH 57 szeptember 22. 00:00-tól  október 8. 06:00-ig    

  Szentes: CH 57 október 6. 00:00-tól október 25. 06:00-ig    

  Budapest: a sugárzáskorlátozás miatt dél-délkelet irányban marad lefedetlen terület.
  Kabhegy: a sugárzáskorlátozás miatt csökkentett terület részlegesen lefedett marad Pécs és Nagykanizsa (dél, dél-nyugat irányban) adók által. A lefedetlen zóna egy hozzávetõleg 30 km-es terület nyugati irányban.

  Szentes: a sugárzáskorlátozás miatt csökkentett területen nem érhetõ el másik állomás vétele.

 • TV2
  – Budapest
  : CH 58 szeptember 12.
  00:00-tól október 3. 06:00-ig    
  – Kabhegy:
  CH 22 szeptember 22. 00:00-tól október 8. 06:00-ig    
  – Szentes:
  CH 23 október 6. 00:00-tól október 25. 06:00-ig    

  Budapest: a sugárzáskorlátozás miatt dél-délkelet irányban marad lefedetlen terület.
  Kabhegy: a sugárzáskorlátozás miatt csökkentett terület részlegesen lefedett marad Pécs és Nagykanizsa (dél, dél-nyugat irányban) adók által. A lefedetlen zóna egy hozzávetõleg 30 km-es terület nyugati irányban.

  Szentes: a sugárzáskorlátozás miatt csökkentett terület részlegesen, kis mértékben lefedett marad északi irányban Kékes, észak- keleti irányban Komádi által.  A lefedetlen zóna dél-nyugat és dél-kelet irányban (Szeged).

Rádió

 • Budapest: szeptember 11-tõl október 30-ig 08:00-18:00 között idõszakos sugárzáskorlátozás a következõ rádiócsatornák esetében:
  – MR1 Kossuth 107,8,

  – MR2 Petõfi  94,8

  – MR3 Bartók 105,3

  – Danubius 103,3

  – Sláger 100,8

  – Juventus 89,5
 • Kabhegy: szeptember 29-tõl október 3-ig 08:00-18:00 között idõszakos sugárzáskorlátozás a következõ rádiócsatornák esetében:
  – MR2 Petõfi 93,9

  – MR3 Bartók 105

  – Danubius 100,5

  – Sláger 107,2
 • Szentes: október 14-tõl október 18-ig 08:00-18:00 között idõszakos sugárzáskorlátozás a következõ rádiócsatornák esetében:
  – MR2 Petõfi 98,8

  – MR3 Bartók 107,3

(forrás: Antenna Hungária Zrt.)