A digitális átállás vesztesei lehetnek a közösségi rádiók.

Noha a digitális átállásról szóló törvény biztosít frekvenciákat a közösségi rádióknak, félõ hogy az átállás miatt kevesebb nonprofit adó tud majd mûködni. Az eMasának nyilatkozó szakemberek szerint a nem nyereségérdekelt, közösségi médiumok mûködését határozott és egyértelmû szabályozással, valamint pénzügyi támogatással Magyarországon is támogatni kell.

 
„A mûsorterjesztõt – teljes kapacitásának legalább tíz százalékáig, de legfeljebb három mûsorszolgáltatóig – a helyi mûsorszolgáltatók szerzõdéses ajánlatára – különös tekintettel a helyi közmûsor-szolgáltatóra vagy helyi nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatóra – szerzõdéskötési kötelezettség terheli. Ha a szerzõdéses ajánlatok között helyi nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatóé vagy mûsorszolgáltatóké is megtalálható, úgy a mûsorterjesztõt legalább egy helyi nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatóra vonatkozóan szerzõdéskötési kötelezettség terheli” – olvasható a június 18-án elfogadott jogszabályban.

Több rádió, mint frekvencia

„Az átállásról szóló törvény sokkal jobb, mint a tervezet volt” – nyilatkozott az eMasának Gosztonyi Gergely, médiajogász. Mint mondta, a törvényjavaslatban eredetileg az sem szerepelt, hogy a helyi multiplexekben mindenféleképpen helyet kell kapjon egy nonprofit adó. Ez azonban vélhetõen még így is kevés lesz, hiszen az ORTT adatai szerint 2007 elején 46 kisközösségi adó (lásd keretes írásunkat) mûködött Magyarországon, ennyi helyi multiplex pedig biztosan nem fog indulni. „Egész Európában az a trend, hogy a közösségi médiumok egyre fontosabbá válnak, ám a digitális átállás miatt itthon kevesebb tere marad a közösségi rádióknak, ráadásul egymásnak ugrasztják õket, hiszen többen vannak, mint ahány frekvencia” – véli Gosztonyi Gergely.

Gosztonyi Gergely több megoldást is elképzelhetõnek tart, bár szerinte egyik sem oldja meg megnyugtatóan a problémát. Egyrészt – a tévével ellentétben – a rádiózás terén nincs céldátuma a digitális átállásnak. Vagyis a digitális sugárzásra átállt kereskedelmi csatornák felszabadult frekvenciáin sugározhatnának analóg adást a közösségi rádiók. „Ez a megoldás azonban csak átmeneti – véli a médiajogász –, hiszen néhány év múlva eltûnnek az analóg készülékek.” A reális megoldás így az lehet, ha több rádió együttmûködik, és – a rendelkezésre álló frekvencián – megosztják a mûsoridõt, ami újfent a közösségi rádiózás terének beszûkülésével jár. Gosztonyi Gergely ezért arra számít, hogy a digitális átállás miatt kevesebb kisközösségi rádió marad Magyarországon.

Határozott szabályozásra ezután is szükség van

Molnár Péter szólásszabadságjog-kutató szerint „a lényeg az, hogy a közösségi médiaszektornak legalább a jelenlegivel egyezõ, de inkább szélesebb körû lehetõségeket kell biztosítani a digitális világban”. A Közép-európai Egyetem Média- és Kommunikációkutató Központjának oktatója, aki a Fundamentum legfrissebb számában „Digitális csapda” címen írt cikket a digitális átállásról szóló törvény közösségi médiát érintõ rendelkezéseirõl, „óvatos bizakodással” tekint a digitalizációra.

Mint mondta, a nonprofit szektor érdekeinek megfelelõ passzusok nem a kellõ mértékben kerültek be az átállásról szóló törvénybe, hiszen az egyeztetéseken azt javasolták, két nonprofit mûsorszolgáltató kötelezõen kerüljön be a helyi multiplexekbe. Ugyanakkor szerinte a megszületett jogszabály a kezdetét jelentheti annak a felismerésnek, hogy a digitalizációból adódó, a jelenleginél sokkal több mûsorterjesztési lehetõség mellett is határozott és egyértelmû szabályozással, illetve a szabályozás megfelelõ alkalmazásával kell biztosítani azt, hogy a nem nyereségérdekelt, közösségi médiumok digitálisan is terjeszthessék a mûsoraikat. Molnár Péter úgy véli, ennek a szempontnak az érvényesítéséhez nem elegendõ a digitális átállásról szóló törvényben elõírt minimumot teljesíteni a jogszabály végrehajtása során, valamint a készülõ új médiaszabályozással garantálni kell a közösségi média megfelelõ pénzügyi támogatását is.

A közelmúltban egyébként háromnapos nemzetközi konferenciát rendeztek Budapesten a közösségi rádiózásról huszonöt európai ország részvételével. A rádiósok nyílt levélben kérték a közösségi rádiózás jövõjének biztosítását, valamint a közösségi rádiózással foglalkozók bevonását a törvények megalkotásába.

 
 
 
(forrás: e-MaSa)