ImageÚjabb öt évvel meghosszabbította a Mária Rádió mûsorszolgáltatási jogosultságát a médiatestület. Majtényi László különvéleményt írt, miszerint többszöri szerzõdésszegés miatt az ORTT – a Tilos Rádió esetéhez hasonlóan – a törvény szerint nem újíthatta volna meg a Mária Rádió szerzõdését – írja az e-MaSa.

 
 
 
Az Országos Rádió és Televízió Testület 2008. szeptember 10-én hozott döntésével újabb öt évre meghosszabbította az FM4 Rádió Kft. (Mária Rádió) mûsorszolgáltatási jogosultságát. A mûsorszolgáltató változatlan feltételekkel kérte a Budapest 94,2 MHz frekvenciára vonatkozó 2009 novemberében lejáró jogosultságának öt évre történõ megújítását.

A Testület – egy 2004-es döntését (1835/2004. (XII. 15.) követve – kifejtette, hogy a lejáró mûsorszolgáltatási jogosultságok megújítása során akkor nem tesz javaslatot a hosszabbításra, ha a mûsorszolgáltatót a jogosultságának idõtartama alatt szerzõdésszegés miatt írásbeli figyelmeztetésben részesítette, vagy ha díjtartozása van.

Majtényi László elnök parlamenti elfoglaltsága miatt nem szavazott – bár az ORTT ügyrendje szerint ez esetben írásban is leadhatta volna szavazatát, mint írja, megítéle szerint ez jogellenes –, de írásos különvéleményt fûzött a döntéshez.

Nem törvényes

Az elnök írása szerint ugyan a médiatörvény lehetõséget nyújt az ORTT-nek a szerzõdés meghosszabbítására, de mérlegelési szabadságát korlátozza is, mert elõírja, hogy nem lehet megújítani a jogosultságot, ha a jogosult a szerzõdést ismételten vagy súlyosan megszegte. A vagylagos kizáró feltételek (ismételt vagy súlyos szerzõdésszegés) bármelyikének fennállása esetében az ORTT-nek nincs joga a szerzõdést megújítani. Majtényi emlékeztet arra, hogy ennek a törvényi kötelezettségének az ORTT fennállása óta mindmáig egyetlen esetben tett eleget: 2008. június 11-i ülésén a Tilos Kulturális Alapítvány mûsorszolgáltatási szerzõdés megújítására irányuló kérelmét nem támogatta.

A Tilos Rádiót érintõ elutasító döntéshez az elnök szintén írt különvélemény, az akkor leírtakat – áll a mostani állásfoglalásában – továbbra is irányadónak véli. „A Mária Rádió ügyét elõkészítõ anyag is rámutatott arra, hogy az ORTT 2005-ben és 2006-ban összesen nyolc alkalommal állapított meg szerzõdésszegést a rádió mûködésében. (Öt esetben azért került sor szankcionálásra, mert a rádió nem teljesítette közszolgálati vállalásait.) Álláspontom szerint tehát az ORTT a törvény szerint nem újíthatta volna meg a mûsorszolgáltatási szerzõdést” – áll a különvéleményben.

„Jelen ügyben is hangsúlyozni kívánom, hogy a Mária Rádió mûködését is fontosnak tartom, mivel jelentõsen hozzájárul a magyar társadalom demokratikus értékeinek, kulturális sokszínûségének kifejezéséhez. Az ilyen megfontolások érvényre juttatására ugyanakkor újabb pályázat elbírálásakor nyílik törvényes lehetõsége az ORTT-nek, a szerzõdés megújításáról szóló döntés során a törvény szigorúan korlátozza a médiahatóság mérlegelését” – fûzte hozzá Majtényi László.

 
(forrás: e-MaSa & radiosite)