ImageA Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) csütörtökön néhány perccel 12 óra után leállította a nyíregyházi székhelyû Jonathán Rádió Kft. által üzemeltetett debreceni (Gold FM 94,4 Mhz) rádiót. Az NHH a rádióberendezéseket lefoglalta és az antennacsatlakozót lepecsételte.

A pecsét esetleges önkényes eltávolítása, illetve a sugárzás újbóli beindítása a büntetõ törvénykönyv (Btk.) szerint a zártörés vétségét is megvalósítja az engedély nélküli üzemeltetés mellett.

Az NHH és az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) jogerõs döntései ellenére, a mai napig engedély nélkül, jogellenesen szól a Jonathán Rádió Kft. által üzemeltetett miskolci (106,5 MHz) és nyíregyházi (102,6 MHz) rádió is. A közeljövõben az NHH ezen rádiók leállítása érdekében is eljár.

A három rádió mûsorszolgáltatási szerzõdését az ORTT 2008 nyarán mondta fel, kimondva, hogy a nyírségi médiavállalkozás nem mûködtetheti tovább a miskolci, debreceni és nyíregyházi rádiócsatornáit. Ezt követõen az NHH visszavonta a rádiók számára a frekvenciahasználatot lehetõvé tevõ rádióengedélyt. Az NHH határozata jogerõs és végrehajtható.

Mivel a jelenleg már felszámolás alatt álló Jonathán Rádió Kft. nem tett eleget a jogerõs hatósági határozatban foglaltaknak, az NHH az elmúlt héten helyszíni ellenõrzést tartott. A múlt heti ellenõrzés idejére mindhárom rádiót a jogkövetõ magatartás látszatát keltve rövid idõre leállították, majd újra szólni kezdtek, és ezzel folyamatos jogsértést követnek el. Az NHH a debreceni adó leállítása mellett piacfelügyeleti eljárást is indított a rádiók ellen, hogy ezzel is megakadályozza a további jogsértéseket.

Az NHH a piacfelügyeleti eljárás keretében jogkövetõ magatartásra szólíthatja fel a rádiókat, illetve bírságot szabhat ki. A bírság mértéke akár a visszavont rádióengedélyben szereplõ éves frekvenciahasználati díj tízszerese is lehet.

Az NHH eltökélt a jogsértõ helyzet megszûntetésében és minden törvényes eszközt felhasznál, hogy a piacon a rendet helyreállítsa, hogy a törvénytelen frekvenciahasználat ne okozzon további versenyhátrányt a jogszerûen mûködõ rádióknak.

(forrás: NHH)