ImageA közszolgálatiság értelmezésérõl folytatott konzultációt az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT), a Magyar Rádió elnöke és a Magyar Rádió Kuratóriumának elnöke.A közszolgálatiság értelmezésérõl folytatott konzultációt az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT), a Magyar Rádió elnöke és a Magyar Rádió Kuratóriumának elnöke – írja a mediainfo.hu

 

 

A konzultáción a közrádió és a szabályozó testület a szakmai együttmûködés elmélyítésérõl állapodott meg. A résztvevõk a jövõben folyamatosan szakértõi szintû egyeztetéseket tartanak a közszolgálati mûsorszolgáltatásnak a jelen törvényi keretek közötti, valamint a törvényalkotást is segítõ értelmezésérõl, továbbá a hírmûsorok tartalomelemzésének módszertanáról.

A konzultáció résztvevõi megegyeztek abban is, hogy megállapodás nem kizárólag az ORTT és a Magyar Rádió együttmûködésére terjed ki, hanem valamennyi közszolgálatai médium számára lehetõséget kíván biztosítani arra, hogy az együttmûködésben részt vegyenek.
Mint ismeretes, korábban az ORTT elmarasztalta a közrádiót, mondván, a megújult struktúrájú MR2-Petõfi Rádió nem teljesíti a közszolgálati kötelezettségeket. Azóta számos nyilvános vita folyt a piaci szereplõk, a Testület és az MR eészvételével a témáról.

(forrás: mediainfo.hu